นิยาม “ความสำเร็จ” ของคุณ คืออะไร

https://scontent.fbkk1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/

“ความสำเร็จ” เป็นคำนามธรรมคำหนึ่ง
ซึ่งแต่ละคนให้คำนิยามของคำๆ นี้
แตกต่างกันออกไปตามความคิดของตน
.
คนทั่วไปมักจะนิยาม “ความสำเร็จ”
กันด้วยรูปธรรมภายนอก
เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็น
และวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ง่าย
.
แต่ก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่นิยาม
“ความสำเร็จ จากสิ่งที่เป็นนามธรรมภายใน
เช่น ความสำเร็จ คือ การมีความสุข เป็นต้น
.
ไม่ว่าคุณจะนิยาม “ความสำเร็จ” ของคุณ
เป็นอะไรก็ตาม ไม่มีอะไรที่ผิด หรือถูก
เพราะแต่ละคนต่างมีเป้าหมาย
ของความสำเร็จที่แตกต่างกัน
.
ถ้าจะผิดก็มีเพียงเหตุผลเดียว คือ
คุณนิยาม “ความสำเร็จ” ของคุณ
ตามความสำเร็จของคนอื่น
หรือตามค่านิยมที่สังคมบอกว่า “ใช่”
.
และนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะนิยาม “ความสำเร็จ” ของคุณ
ไม่ได้มาจากความต้องการ
ที่เป็นเสียงภายในใจของคุณอย่างแท้จริง
มันจึงไม่มีแรงขับเคลื่อนที่จะส่งตัวคุณ
ให้ไปคว้าความสำเร็จนั้น นั่นเอง
.
เมื่อใดก็ตามที่คุณพบคำนิยาม
“ความสำเร็จ” ที่แท้จริงของตัวคุณเอง
นั่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีพลังมหาศาล
ที่จะทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
.
ลองทบทวนกับตัวเองดูว่า
นิยาม “ความสำเร็จ” ของคุณ คืออะไร
และมาจากความต้องการของคุณจริงๆ หรือไม่
.
คุณสามารถออกแบบ “ความสำเร็จ” ของคุณ
ด้วยตัวคุณเองได้ และไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
.
#Comment แสดงความคิดเห็นได้อิสระ
#Like เป็นกำลังใจให้หน่อยนะ
#Share วนๆ ไปให้คนที่คุณรัก คนที่คุณรู้จักได้นะ
.
#คำถามนิยามชีวิต
#สังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน
#โลกของคุณถูกกำหนดด้วยความคิด
#ชีวิตมีคุณค่าเพียงแค่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกนิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s